Mellemgruppen 4. – 7. klasse

Disse klasser holder til i Østfløjen. Fælles for klasserne er daglig morgensang.

Klasserne har 32-33 lektioner om ugen.

Vi lægger vægt på høj faglighed i både de boglige som praktiske-kreative fag, og vi forventer at eleverne møder forberedt til undervisningen.

Vi prioriterer lejrskoler højt, derfor er vi afsted hvert år. Det ene år er det en fælles lejrskole for 0. – 9. klasse.  Det andet er 4. og 5. klasse på kanotur med forældre og 6. – 7. klasse er på tur sammen fx til Bornholm. 
4. og 5. klasse har svømmeundervisning i 10 uger i foråret sammen med 3. klasse.

Vi lægger vægt på at eleverne kommer ud og får rørt sig i frikvartererne. Derfor er klasserne ude i frikvarterene, bortset fra i dårligt vejr. Om morgenen er der mulighed for at spille bordtennis i hall’en. 

VINDE HELSINGE FRISKOLE
Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev

Kontakt skolen på telefon 5885 9100 eller mail kontor@efterskole.nu
Forstander Henrik Dahl - Viceskoleleder Friskolen Hanna Lück Dahl


VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE

FØLG OS
PÅ FACEBOOK
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk