Indmeldelse i friskolen

Optagelse i 0.klasse
Ønsker man sit barn optaget i friskolen, så er det vigtigt at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til skolen. Man vil så blive skrevet op på ventelisten. Søskendebørn har fortrinsret i forhold til optagelsen. I løbet af efteråret vil forældre så blive inviteret til et orienterende møde omkring friskolen. Derefter bliver eleverne endelig optaget.

Førskolebørn, der er skrevet op til at skulle starte i friskolen, bliver fra januar inviteret til at komme i ”legestue” en formiddag om måneden (kl. 8.00 – 12.00). Legestuen er gratis. I maj og juni tilbydes det børnene at gå i ”Før-SFO” fra kl. 6.15 – 16.30. I tidsrummet kl. 8.20 – 12.10 har Før-SFO´en deres eget lille skema. Resten af dagen er de sammen med de øvrige børn i SFO ´en. Før- SFO´en tilbydes mod betaling.
 

Optagelse i eksisterende klasser
Er der elever, der søger optagelse i de eksisterende klasser, indbyder vi til en samtale først med ledelsen, siden med klassens lærere (dansk, matematik). Efter samtalen vurderer vi, om det kan blive et godt forløb med den nye elev i klassen.
 

Her kan du hente ansøgningsskema:
Ansøgningsskema til alle klassetrin - klik her!

VINDE HELSINGE FRISKOLE
Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev

Kontakt skolen på telefon 5885 9100 eller mail kontor@efterskole.nu
Forstander Henrik Dahl - Viceskoleleder Friskolen Hanna Lück Dahl


VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE

FØLG OS
PÅ FACEBOOK
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk