Indmeldelse i friskolen

Optagelse i 0.klasse
Ønsker man sit barn optaget i friskolen, så er det vigtigt at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til skolen. Man vil så blive skrevet op på ventelisten. Søskendebørn og børn på Friluftsgården har fortrinsret i forhold til optagelsen. I løbet af efteråret vil forældre så blive inviteret til et orienterende møde omkring friskolen. Derefter bliver eleverne endelig optaget.

Førskolebørn, der er skrevet op til at skulle starte i friskolen, bliver fra januar inviteret til at komme i ”legestue” en formiddag om måneden (kl. 8.00 – 12.00). Legestuen er gratis.

Alle børn, der skal starte i kommende 0. kl. , vil blive tilbudt en plads på Friluftsgården, hvis ikke de går der i forvejen, i løbet af foråret inden skolestart. På den måde kan de deltage i Friluftsgårdens indskolingsforløb sammen med de kommende klassekammerater. 
 

Optagelse i eksisterende klasser
Er der elever, der søger optagelse i de eksisterende klasser, indbyder vi til en samtale først med ledelsen, siden med klassens lærere (dansk, matematik). Efter samtalen vurderer vi, om det kan blive et godt forløb med den nye elev i klassen.
 

Her kan du hente ansøgningsskema:
Ansøgningsskema til alle klassetrin - klik her!

VINDE HELSINGE FRISKOLE
Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev

Kontakt skolen på telefon 5885 9100 eller mail kontor@efterskole.nu
Forstander Henrik Dahl - Viceskoleleder Friskolen Hanna Lück Dahl


VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE

FØLG OS
PÅ FACEBOOK
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk