Om før-sfo’en

Før-sfo’en er et tilbud til vores kommende 0. klasse. Den kører i maj og juni måned før skolestart. Børnene er med i sfo’en inden for de alm. åbningstider. I tidsrummet fra kl. 8.20 – 12.00 vil de, som de andre skolebørn have deres eget ”førskoleskema”, startende med morgensang.

Det vil hovedsagelig være vores sfo-leder Lotte Andersen, som vil tage vare på børnene i dette tidsrum. Formålet med denne førskole er at træne børnene i at gå i skolen, og dermed gøre starten i 0. klasse nemmere.
Det vil være praktiske aktiviteter, kreative aktiviteter, leg og læring, udeliv, halaktiviteter m. m., som vil fylde deres skema. De vil følge skolens ringetider, så de i frikvartererne har mulighed for at møde og lege med de andre børn.

Vi forventer, at børnene som minimum møder ind hver dag kl. 8.20 – 12.00, så de kan være med til det fælles ”før-skoleforløb” om formiddagen.

Før 8.20 og efter kl.12.00 vil børnene være i sfo’en og deltage i aktiviteter sammen med de andre sfo-børn. De er automatisk tilmeldt frugt/madordningen i sfo’en, så de hver dag over middag får lidt mad.

Her kan I se et eksempel på ugeskema for før-sfo børnene:

Det skal medbringes:
De vil i det daglige få brug for en madpakke til om formiddagen, indesko, en lille taske med skiftetøj, gymnastiktøj mm.

Åbningstider for sfo’en og før-sfo’en:
Dagligt er der åbent fra kl. 6.15 – 16.30 (fredag kl.16.00)
Sfo´en er lukket i sommerferien i ugerne 28,29,30 og dagen efter Kr. Himmelfart.

Tilmelding og økonomi i 2017:
I tilmelder jer ved at indbetale 1750,-kr på konto 0540   0000167382 snarest. Det er betalingen for maj måned. Der skal ligeledes betales 1750 inden 1. juni for juni måned.

Prisen inkluderer frugt/ madordningen om eftermiddagen i sfo´en.

Lotte Andersen
Sfo-leder

VINDE HELSINGE FRISKOLE
Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev

Kontakt skolen på telefon 5885 9100 eller mail kontor@efterskole.nu
Forstander Henrik Dahl - Viceskoleleder Friskolen Hanna Lück Dahl


VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE

FØLG OS
PÅ FACEBOOK
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk