Undervisningsmiljøvurderinger for friskolen

Undervisningsmiljøundersøgelse – friskolen 2010
Undervisningsmiljøundersøgelse – friskolen 2007
Antimobbeplan for Vinde Helsinge Friskole


Loven om undervisningsmiljø
Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø pålægger alle skoler og uddannelsessteder at udarbejde en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst hvert tredje år. UVM skal kortlægge de tre grundlæggende elementer i elevers og studerendes undervisningsmiljø, nemlig:

- Det fysiske
- Det psykiske
- Det æstetiske miljø

Retsligt grundlag: Lov nr. 166 af 14. marts 2001 - Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

Uddrag af loven - § 7. - Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø,
2) Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer,
3) Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede  problemer skal løses
4) Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

VINDE HELSINGE FRISKOLE
Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev

Kontakt skolen på telefon 5885 9100 eller mail kontor@efterskole.nu
Forstander Henrik Dahl - Viceskoleleder Friskolen Hanna Lück Dahl


VESTSJÆLLANDS
IDRÆTSEFTERSKOLE

FØLG OS
PÅ FACEBOOK
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk